Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Spřízněná citlivost a mezigenerační setkání v Galerii MeetFactory

19. únor, Praha – Mezigenerační výstava Ten, kdo chodí kolem představí tvorbu devíti umělkyň a umělců. Díla z 80. a 90. let minulého století, stejně tak jako současnou tvorbu Daniela Balabána, Dany Bartoníčkové, Pavla Jestřába, Inge Koskové, Andrey Lédlové, Daniely Mikuláškové, Ondřeje Vinše a Lenky Vítkové, kteří tvoří na různých místech ČR, doplní Andi Schmied z Maďarska. Vernisáž výstavy proběhne v Galerii MeetFactory v úterý 27. února.  

Tím, kdo chodí kolem, může být novodobý flâneur, všímavý pozorovatel okolního světa, a zároveň introvertní tvůrce vlastního mikrokosmu. Výstava je setkáním autorek a autorů, které nespojuje jednotné téma, ale spíše citlivost a schopnost soustředěného pohledu. Jejich individualistický přístup k vlastní tvorbě lze připodobnit k pojmu „rubato” tak, jak jej definoval filozof Josef Šafařík. Tento původně hudební termín označující volný rytmus, který individuálně určuje interpret či dirigent, užívá Šafařík jako univerzální analogii k uměleckému tvůrčímu procesu. Rubato v pojetí vybraných umělců ukazuje podstatu člověka a navrací jej k naslouchání přírody.  

Niterná témata se na výstavě objevují v různých formách. Vedle jemných olejomaleb Daniela Balabána (*1957), profesora malby na Ostravské univerzitě, a meditativních kreseb-manter Inge Koskové (*1940), známé především z prostředí olomoucké výtvarné scény, se objeví například právě vznikající sochařské soubory studentky Akademie výtvarných umění v Praze Dany Bartoníčkové (*1988), ve kterém rozvádí dialog se závažnou nemocí. Postavy vyjmuté z osobní fantaskní mytologie Andrey Lédlové (*1987) vyváží ve fotografiích a krátkých videích Andi Schmied (*1986) a Ondřej Vinš (*1985) s osobitým humorem, kterým pozorují své okolí. Humor nepostrádají ani díla Pavla Jestřába (*1979), který své dlouhodobé téma slováckého folklóru v malbách a objektech propojí s prvky převzatými z asijské kultury. Soustředěná práce a důvěrná znalost média jsou podstatnou součástí výstavy, jak dokazují malby žloutkovou temperou Lenky Vítkové (*1975) a velkoformátové vyšívané obrazy Daniely Mikuláškové (*1974).  

U většiny ze zmíněných autorů předchází vzniku děl písemné zpracování, popřípadě se slovem vyjadřují i mimo výtvarné médium. „Společným experimentem se proto stal text na pomezí katalogu a volného literárního útvaru s několika možnostmi čtení. Výstava dává umělcům prostor volně interpretovat vyznění vlastních děl, a zároveň se vyjádřit v jiném než výtvarném médiu,“ uvádí kurátorky výstavy Eva Riebová a Lucie Šmardová. Společný text je vystavěn na základě surrealistické metody „cadavre exquis” – ten, kdo píše, neví, co napsal ten před ním. Prostřednictvím této metody se otevírá myšlenkové pozadí jednotlivých autorek a autorů.   Název výstavy Ten, kdo chodí kolem je inspirován stejnojmenným dílem argentinského spisovatele Julia Cortázara. Cortázarův způsob vyprávění bývá popisován jako nepřetržité pobíhání a přebíhání, prapůvodní chaos i řád, plodící vlastní zákonitosti. Podobná analogie je patrná ve výstavním prostoru i v doprovodném literárním útvaru připomínajícím fantastickou povídku, která nabývá mnoha podob – od temných, tajemných až po poetické a humorné. Často se objeví vzpomínka, okamžik či místo, o němž by se dal napsat román. Podstatnými se stávají detaily, které se opakují a spojují.

Vernisáž výstavy proběhne v Galerii MeetFactory v úterý 27. 2. v 18:00 za účasti vystavujících. V ten samý večer v Galerii Kostka bude zahájena výstava Rodriga Arteagy Placed into Abyss (28. 2. – 2. 4. 2018). Od 19:00 pak budou otevřené ateliéry rezidenčních umělců, kde proběhnou komentované prohlídky s kurátory Luciou Kvočákovou a Piotrem Sikorou.   

Ten, kdo chodí kolem / Someone Walking Around
28. 2. – 2. 4. 2018
Vystavují: Daniel Balabán, Dana Bartoníčková, Daniela Mikulášková, Pavel Jestřáb, Inge Kosková, Andrea Lédlová, Andi Schmied, Ondřej Vinš, Lenka Vítková Kurátorky: Eva Riebová, Lucie Šmardová Vernisáž výstavy: 27. 2. 2018
Vstupné: volné  

Více:
http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/ten-kdo-chodi-kolem
http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/placed-into-abyss
http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/vernisaze-open-studios

Kontakty:

Zuzana Kolouchová → PR → +420 739 055 862 → zuzana.kolouchova@meetfactory.cz   
Libor Galia → PR → +420 732 566 667 → libor.galia@meetfactory.cz    

MeetFactory je v roce 2018 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč. 
TZ_Ten, kdo chodi kolem_FINAL.pdf