Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

Kurátorský text / Galerie MeetFactory

Amplified by the Stillness  

24/11 – 28/1/2018
Vernisáž: 24/11/17, 20:00
Vystavující: Das Numen, A/A (Andreas Greiner & Armin Keplinger), Felix Kiessling, Julian Charrière, Markus Hoffmann
Kurátorka: Eva Riebová
Námět: Jaro Varga
Galerie MeetFactory  

Je mi potěšením, že Galerie MeetFactory představí poprvé v ČR skupinové dílo kolektivu Das Numen, stejně tak jako individuální práci jeho jednotlivých členů Andrease Greinera, Felixe Kiesslinga, Juliana Charrière a Markuse Hoffmanna, v případě Greinera navíc ve spolupráci s Arminem Keplingerem v rámci uměleckého dua A/A.  

Radost je o to větší, že zachytit umělce na jednom místě není snadné. Ve stejné chvíli, kdy vzniká tento text, připravuje jeden z členů kolektivu svůj nový projekt v ledových pláních Grónska, druhý se chystá na cestu do nedávno uzavřeného uranového dolu v jižních Čechách, další se právě vrátil z Nového Zélandu, kde zapustil do země jednu část kovové tyče, aby pak druhou umístil ve Španělsku přesně na opačném konci zeměkoule a symbolicky tak protnul svět, zatímco jeho kolegové pracují ve svých ateliérových laboratořích v Berlíně na algoritmech a výzkumu umělé inteligence jako výchozího bodu pro nová díla.

Setkání umělců na jednom místě pak trochu připomíná princip fungování skupinového díla Das Numen Meatus, které dominuje celé výstavě. Do potemnělého sálu galerie jsou pomocí online přístupných dat z větrných stanic, algoritmu, vzduchového přístroje a jím generovaného zvuku varhanních píšťal přenášeny aktuální povětrnostní podmínky z nejrůznějších míst po celém světě. Galerie se v přeneseném smyslu stává dočasným svědectvím o stavu naší planety.  

Zmínění autoři pracují se zeměkoulí jako s uměleckým materiálem. Nebo ještě přesněji, jak uvádí Das Numen ve svém portfoliu, Země je zásadním článkem uměleckého procesu: „Přírodní jevy vnímáme jako spoluautory. Takový vztah zachovává rovnost a respekt, ale také vzájemnou závislost a nutnost udržitelného jednání. (…)“[1]  

S vyváženou mírou pragmatismu a poezie umělci transformují biologické systémy a chemické procesy do estetických objektů.  V jejich pečlivě zakonzervované kráse je ale cosi znepokojivého. Minimalistická estetika jako by vzbuzovala očekávání velkého třesku. Klidnou atmosféru výstavního prostoru doprovází plíživý pocit blížící se hrozby, který s vědomím aktuálních diskusí o proměnách naší planety vlivem lidského konání nelze ignorovat.
 

Název výstavy Amplified by the Stillness tak odkazuje nejenom k momentu, kdy díky zklidnění a meditaci dochází ke zjitření našich smyslů. Připomíná přírodu, která utichne před prvním zaburácením blížící se bouřky. S touto perspektivou pozorování černého antislunce, obrazů vytvořených pomocí radioaktivních částic, rostlin zamrzlých v květu, umělých kamenů a, pokud už svou interpretační fantazii popustím daleko, také kovových píšťal připomínající nám existenci větru, poněkud hořkne.  

Eva Riebová        
________________________________________
[1] Das Numen, statement    

---
Otevřeno denně od 13:00 do 20:00 a podle večerního programu.
Vstupné volné.  

Kontakty:

Libor Galia  → PR manažer  → +420 732 566 667libor.galia@meetfactory.cz  
Zuzana Kolouchová → PR specialistka → zuzana.kolouchova@meetfactory.cz      

MeetFactory je v roce 2017 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.

KT_Amplified by the Stillness.pdf