Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

KT / Galerie Kostka / Jan Poupě (CZ): Proudění

Kurátor: Jaro Varga
Vernisáž: 18. 2. 2016, 19:00

Výstava trvá: 18. 2. – 3. 4. 2016  

Centrem výstavy Proudění Jana Poupě je monumentální objekt, který dominuje prostoru Galerie Kostka. Autor tu dále rozvíjí svůj dlouhodobý zájem o přírodní a meteorologické jevy, tentokrát vystupuje z dvojrozměrného plátna a snaží se komplexnost tématu uchopit komplexním environmentem – totální instalací. Vytváří aerodynamický tunel s proudícím větrem, jehož pohyb je znásobený efektem mlhy, která ve spodní části tunelu prochází modelem města, obléhá jeho budovy a tvoří vzdušné víry. Jan Poupě vytváří uměle simulovanou realitu, tuto simulaci nepopírá, ale naopak přiznává a zdůrazňuje. Jde o “model proudění”, utopické gesto a dočasnou  iluzi. Poskytuje možnost vizuální observace, ale nemožnost proniknout do tohoto technicko-přírodního mechanismu jinými smysly než zrakem. Jan Poupě spíše než předvedení svojí fascinace přírodními fenomény nastoluje otázku hranic mezi realitou, percepcí a reprezentací. Konstruovaná realita, jaká se nám v Galerii Kostka předvádí, by se dala chápat jako testování možností galerijního prostoru ovlivňovat naše vnímání přírodních cyklů. Zajímá ho otázka, jak může být živé nahrazeno umělým, nebo jak se může stát umělé živým protřednictvím odpovídajícího převyprávění. Simulované proudění větru není technickou náhradou za skutečný přírodní fenomén, ale prostřednictvím aury původnosti, životnosti a dějinnosti je originální instalací, životem samotným.

Dalším frekventovaným motivem, který se v tvorbě Jana Poupě objevuje je město. Autor uvažuje nad městským urbanismem a prostřednictvím matematické analýzy generuje jakési matrice nebo množiny fraktálů, které jsou vyobrazením zakódovaných urbanistických kombinací. Vybrané systémy (přírodní a umělé) redukuje na nejzákladnější elementy, kterým přiděluje jednoduché geometrické vyobrazení. To, na co se v galerii díváme, kromě toho, že se díváme na malbu nebo instalaci, je zápis, mapa, registr, studie, schéma, rovnice, kód, znak.    

Jan Poupě (nar. 1988 v Praze) absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění (ateliér Malba I, prof. Jiří Sopko). V roce 2011 prošel stážemi v rámci AVU (Ateliér hostujícího profesora, Silke Otto-Knapp; ateliér Intermédia II, prof. Jiří Příhoda). V roce 2012 studijně pobýval na Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid ve Španělsku, kde v prostoru microRezidensies Islandia vytvořil malbu-instalaci nazvanou Inner Space. Aktuálně svá díla prezentoval ve Fait Gallery v Brně na samostatné výstavě Množina pohledů (2015), v galerii Vyšehrad na výstavě Matheria (2015), nebo v Galerii kritiků na výstavě Landscape = painting (2015).
 

---  

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin a dle večerního programu. Vstupné dobrovolné.   

Kontakty a více informací:
 

Jaro Varga
 → kurátor

+420 775 655 295 
jaro.varga@meetfactory.cz  

Šárka Maroušková
→ PR Manager
 
+420 723 706 249

sarka.marouskova@meetfactory.cz     

MeetFactory je v roce 2016 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč
a Ministerstvem kultury České republiky.


KT - Proudění - CZ.ps