Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

Kurátorský text / Galerie MeetFactory / Shell Game Kurátoři: Lucia Gavulová & Jaro VargaAutor koncepce: Matej GavulaVernisáž: 19. 1. 2017, 19:00 Výstava trvá: 19. 1. – 19. 2. 2017 Umělci: Ján Gašparovič, Matej Gavula, Jonáš Gruska, Daniel Grúň, Roman Ondák


Na otevření výstavy v galerii MeetFactory dřepí na podlaze muž rozložený s hracím náčiním na kuse kartonu a předvádí hru shell game (Roman Ondák, Sleight of Hand, 2015). Z důvodu nelegálnosti aktivity považované za hazard je připravený se kdykoliv sebrat a zmizet. Návštěvník může vsadit a hádat, pod kterou škatulkou se nachází rychle se objevující a mizející kulička. Šikovný podvodník jej o sázku spolehlivě připraví. Otázkou je, kde se tento muž, vyzývající lidi ke hře, na výstavě vzal? Je součástí projektu anebo je v galerii náhodou? Je to realita nebo zdání?  

V prostoru jsou prezentované objekty z kovu, skla a akrylátů Mateje Gavuly (Éter, 1993-1994), které byly poprvé vystavené v roce 1994 ve Slovenském národním muzeu v Bratislavě na skupinové výstavě Prototyp[1].  V MeetFactory je doplňují jeho různým způsobem instalované videoprojekce s datováním vzniku v rozmezí let 2015 a 2016. V případě objektů se návštěvník konfrontuje se subjektivním autorským vnímáním energie a hmoty a jejich vzájemným působením, v provedení do určité konečné formy, podmíněné sochařským médiem. Videoprojekce zkoumají jevy, děje a situace, přičemž v jejich případě je důležitý jejich samotný příběh, proces pozorování, který je do určité míry zaznamenaný, avšak ve výsledku zůstává otevřený.
 

Literární text Daniela Grúňa ožívá ve zvukové instalaci. Návštěvník poslouchá fiktivní příběh, zaznamenávající prožívání vztahu muže k ženě, vyjádřený ve dvou různých, časově blíže nevymezených momentech prostřednictvím jeho milostných dopisů. Ve zvukové smyčce se stává součástí myšlenkových pochodů protagonisty. První zpráva začíná básní Edwarda Estlina Cummingse potvrzující vroucí vztah autora dopisu k vyvolené žene a pokračujeme osobními vyznáními, ve kterých se divák mimoděk dozvídá také o jeho životě a způsobu fungování. Neznámo, s jakým časovým odstupem píše Roman Razi druhý dopis, jehož obsah je však – ačkoli se to dá vytušit pouze z náznaků – podstatně odlišného charakteru. Časoprostor mezi dvěma dopisy se naplňuje divákovou přítomností, která svým vnímáním prodlužuje fenomenologickou existenci fikce jako iluze nenaplněného vztahu dvou lidí.  

V instalaci Jonáše Grusky se divák ocitá v "bezčasí" působení zvukových vibrací, utvářených a podmiňovaných kromě doprovodného materiálu, kterým je plech, vzduchem a okolním prostorem. Zároveň se konfrontuje s projekcí Jána Gašparoviče, ve které prostřednictvím termokamery monitoruje povrchovou teplotu návštěvníků. Je vzniknuvší obraz skutečným důkazem jejich přítomnosti anebo pouhou iluzí?  

Iluze je představou, vjemem pohrávajícím si s naším vnímáním, neshodujícím se se skutečností. Jde v ní sice o reálně existující objekty anebo situace, jeví se však zkresleně a nesprávně si je vykládáme – myslíme si o nich, že jsou jiné, než ve skutečnosti jsou. Dokonalé zobrazení reality se stává přeludem, přitakávajícím Platónovi, podle kterého jsou všechny objekty vnímatelné v našem světě pouhou iluzí a umělecká praxe je totožná s výtvarným zdáním. Shell Game, resp. to, co tato hra v přenesené rovině představuje a co chce naznačit i ve vztahu k názvu výstavy je do velké míry založené právě na iluzi, ne však ve smyslu optického iluzivního umění, ale ve smyslu zpytování víry v samotné umění, v to, co představuje a co v něm vidíme.  
Lucia Gavulová  
--------

 Otevřeno denně od 13:00 – 20:00 podle večerního program. Vstup dobrovolný.
 

Kontakt a vice informací:
 Šárka Maroušková → PR Manager +420 723 706 249 sarka.marouskova@meetfactory.cz      

MeetFactory je v roce 2017 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.
 

[1] SNM, 2. 6. – 2. 7. 1994; kurátor: Branislav Rezník; vystavující umělci: Marcin Berdyszak, Matej Gavula, Patrik Kovačovský, Peter Sebastian Lange, Miroslav Minarových, Milan Tittel.