Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

Kurátorský text / Galerie Kostka / VOJTĚCH MAŠA (CZ): NOBELOVA CENA

GALERIE KOSTKA

představuje výstavu  

VOJTĚCH MAŠA
(CZ): NOBELOVA CENA
 

kurátorky: Eva Mráziková, Anna Vartecká
   

vernisáž: 3. 4., 19.00

výstava trvá: 3. 4. – 27. 4. 2014

medailonek autora: Adam Vrbka  

Výstava Vojtěcha Maši v Galerii Kostka MeetFactory Praha je výstavou vítězného projektu Ceny EXIT 2013. Tuto cenu vyhlašuje Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro studenty českých a nově i slovenských vysokých uměleckých škol. Cena v obecné rovině klade důraz na podporu studentské soutěživosti, dynamičnosti a přirozené akčnosti. Finalisté se musí vyrovnat s konkrétním profesionálním galerijním prostorem, musí vzájemně komunikovat a spolupracovat. Takto nastavené podmínky soutěže a výstavy zdůrazňují dialog, mnohotvárnost a konfrontaci. Vytváří se tak živá a různorodá platforma informující o aktuálních tendencích, bezprostředním pedagogickém působení a o prioritách na českých a slovenských vysokých uměleckých školách.

6. ročník soutěže byl obeslán 56 projekty, z nich devítičlenná odborná komise nejprve vybrala devět finalistů, kteří prezentovali své projekty na výstavě v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem. Při druhém zasedání komise byl vybrán vítězný projekt Vojtěcha Maši, který je nyní samostatně prezentován v Galerii Kostka.

Projekt Nobelova cena si pohrává se samotným principem a formou oceňování v různých soutěžích, a to nejen na poli výtvarného umění. Maša jako vystudovaný matematický biolog toužil po nejvyšším ocenění v tomto oboru – Nobelově ceně. Tu se mu podařilo získat právě realizací vítězného projektu pro Cenu EXIT 2013, i když v poněkud posunuté podobě. Těžištěm konceptu je proměna stipendia pro vítěze Ceny EXIT (30.000 Kč) v realizaci zmenšené zlaté medaile, udělované při příležitosti Nobelovy ceny. Zmenšená verze „Nobelovky“ je doplněna lupou, která artefakt zvětší do původní velikosti, na níž hodnota stipendia nestačí.

Jemná ironie, přímočarost, ale také opravdovost v zaujímaném postoji autora je pro tvorbu Vojtěcha Maši typická. S ní souvisí hravost a zaujetí nejen vizuální a konceptuální stránkou, ale především schopnost reflektovat a komentovat umění a jeho provoz jako takové – to jsou ostatně i kvality, které ocenila komise Ceny EXIT 2013 jako přínosné pro současné výtvarné umění.  

Eva Mráziková, Anna Vartecká – komisařky Ceny EXIT, kurátorky výstavy


--
Vojtěch Maša (*1982, CZ) je student Ateliéru intermedií Václava Stratila na brněnské FaVU, laureát ceny EXIT 2013 a finalista ceny NG 333 v roce 2010. Ve své tvorbě se zabývá sociálními tématy či hodnotou umělecké práce. V práci nazvané Projekt Tokyo Metro například vytvořil povinnou anketu měřící množství šťastných a nešťastných lidí. Je také autorem fiktivní firmy Delegated Concepts prodávající autorské nápady, nebo kompletní realizaci výtvarných projektů bez nároků na duševní vlastnictví. V projektu Směnka od mé bývalé přítelkyně byla směnka za půjčený obnos vysekána do žulového kamene, čímž vzniklo umělecké dílo s platnými právními normami pro směnku. Hodnota uměleckého díla může být stejná nebo vyšší než hodnota půjčené částky. 

V práci Vojtěcha Maši se vedle čistě výtvarného pohledu na konkrétní realizaci prolínají znalosti z dříve vystudovaných oborů - Matematické biologie na SCI MUNI a Grafického designu a výtvarné informatiky na FI MUNI. Kromě až vědeckého puntičkářství, se kterým Maša přistupuje k jednotlivým projektům, je jeho dřívější vědecké zaměření otevřeněji divákovi předkládáno v projektu Nobelova Cena, který autor v souvislosti se získáním Ceny EXIT 2013 připravil pro Galerii Kostka.

--
Otevřeno denne od 13 do 20 hodin.

Vstupné dobrovolné.

--
Kontakty a více informací: 

Karina Pfeiffer Kottová – Kuratorka Galerií MeetFactory

karina@meetfactory.cz
+ 420 732 464 434

Christina Gigliotti – PR & Marketing
christina@meetfactory.cz
+420 776 798 202

MeetFactory je v roce 2014 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 6.500.000 Kč.