Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

Kurátorský text / Galerie Kostka / Nikola Čulík (CZ): VÝSTAVA NA KLÍČ

GALERIE KOSTKA

představuje výstavní projekt  

Nikola Čulík (CZ): VÝSTAVA NA KLÍČ
 

Kurátorka: Lenka Sýkorová    

5. – 21. 2. 2014 

Nikola Čulík je na české vizuální scéně již známým autorem. Před třemi lety absolvoval u Jitky Svobodové Ateliér kresby na pražské AVU. Jeho dominantním vyjadřovacím prostředkem je kresba. V poslední době však překračuje hranice tohoto media a expanduje do prostoru. Pro Kostku jsem ho oslovila s ohledem na tyto přesahy. Zajímá mě, jak velice intimním médiem, jakým kresba je, může Nikola Čulík ovládnou galerijně netradiční prostor. Inspirací pro výstavní projekt se mu stala jeho výstava v mobilní galerii Jádro, která proběhla na jaře minulého roku u něj doma v bytové galerii Blahobyt v Praze  na Barrandově.

S kresbou, která bourá tradiční rámec o jejím uvažování, se už prezentovat například začátkem roku 2013 na výstavě Život a dílo na Staroměstské radnici v druhém patře. Zde se jeho tvorba posunula i do intermediální roviny. Od té doby ale Nikola Čulík došel k dalšímu posunu tím, že se více oprostil od zbytečných vyjadřovacích prostředků. Nově vnímá bod, čáru a jejich spojení šipku jako ideální formu pro demonstraci nejniternějších lidských emocí. Tuto ideu rozpracoval v již zmíněné výstavě pro Jádro. Od této výstavy se mu vracela myšlenka realizovat tento princip do většího prostoru. Galerie Kostka mu evokuje prostor Jádra, který je mnohokrát zvětšený. Výstava na klíč je site-specific projektem, který vytváří novou zkušenost s kresbou, do které lze vstoupit. Zde na řadu přichází moje intervence jako kurátorky. Proces provedení výstavy jsem záměrně zkomplikovala. Vyzvala jsem Nikolu Čulíka jako vystavujícího ale také kurátora, který si vybere dalšího umělce nebo laika, se kterým výstavu zrealizuje. Nikola Čulík bude tedy obsahem této výstavy a vybraný realizátor bude její formou. Tímto se rozehraje hra o tom jaká je role a vliv umělce, kurátora a realizátora na výstavě.

---
Nikola Čulík (*1983), žije v Praze.Kresba je pro Nikolu Čulíka hlavním vyjadřovacím nástrojem. Propojení života a tvorby je druhým poznávacím znamením při interpretaci jeho tvorby. Nikola Čulík je absolventem Ateliéru kresby u Jitky Svobodové na pražské AVU, kde studoval v letech 2005-2011. V médiu kresby vyniká svým osobitým pojetím, kde se prolínají autobiografické postřehy s komentáři na současnou uměleckou scénu, a to především v procesu vzniku jeho výstav, které jsou mnohdy postaveny na experimentu, na autenticitě a na spontánním projevu. Čulíkova tvorba přesahuje hranice kresby do postkonceptuální roviny současných vizuálních trendů. V Praze Nikola Čulík vystavoval kupříkladu v rámci cyklu Start Up v Galerii hl. m. Prahy v Domě U Zlatého prstenu Intimní požár (2009), v Galerii 35m2 Člověčinu (2011) a v Altánu Klamovka Černou duši (2012).

Otevřeno denne od 13 do 20 hodin.

Vstupné dobrovolné.

--
Kontakty a více informací:
 

Karina Pfeiffer Kottová – kurátorka Galerie MeetFactory
 
karina@meetfactory.cz  
+ 420 732 464 434  

Christina Gigliotti - PR and Marketing

christina@meetfactory.cz
+ 420 776 798 202

MeetFactory je v roce 2014 podporována
grantem hl. m. Prahy ve výši 6.500.000 Kč.