Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

Tisková Zpráva /Galerie Kostka / Ceny Věry Jirousové 2014

Doprovodný program Ceny Věry Jirousové 2014  

Při příležitosti druhého ročníku Ceny Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění připravila INI Gallery ve spolupráci s MeetFactory doprovodný program, jehož smyslem je zviditelnit obor umělecké kritiky a otevírat dílčí témata a otázky, které se vztahují k současným formám reflexe, dokumentace i popularizace výtvarného umění.

Od 18. zářído konce října bude v INI Gallery otevřena videoinstalace jednoho z předních současných českých umělců Zbyňka Baladrána, který ve svém díle často pojednává vztah medializovaného obrazu a nelineárně pojatého textového sdělení. PROSTOR INI Gallery se zároveň promění v
dějiště proworkshopy, diskuse a práci s materiály vztahujícími se k aktuálnímu stavu české kritiky. Bude se zde konat workshop určený zejména studentům teorie a dějin umění, literatury a příbuzných oborů, během kterého proběhne kategorizace a analýza kritik a recenzí vycházejících v českých tištěných a internetových periodikách. Dalším doprovodným programem bude kulatý stůl o vztahu kritiky a dokumentace, zpravodajství či archivace, moderovaný kunsthistoričkou Milenou Bartlovou. 

2. října se v pražské MeetFactory uskuteční mezinárodní diskuse, které se účastní například kritik a kurátor varšavského Centra současného umění Zamek Ujazdowski Stach Szablowski nebo šéfredaktorka online portálu Artblog Cologne Marion Ritter. Tentýž večer proběhne slavnostní vyhlášení laureátů v obou kategoriích.

PROGRAM

18.9. 15.00 – 18.00 workshop Kde je kritika?
Moderují: Tereza Jindrová a Jen Kratochvil  

18.9. 18.00 zahájení videoinstalace Zbyňka Baladrána:
Adorno a Kovanda o materialismu
 

24.9. 18.00 diskuse Dokumentace, zpravodajství, kritika, archivace

Hosté: Jana Chytilová (ArtMix ČT), Janek Rous (Artyčok.tv), Ondřej Stupal (Artlist)

Moderuje: Milena Bartlová

v INI Gallery / PROSTOR, Bubenská 1, Praha 7

2.10. 18.00 diskuse Místa kritiky
Hosté: Pawel Brozynski (PL), nezávislý kritik, Juraj Kováčik (SK), fotograf a zakladatel online platformy o současném umění HENTAK, Marion Ritter (DE), kurátorka a kritička, šéfredaktorka online portálu Artblog Cologne, Stach Szablowski (PL), kritik a kurátor Centra současného umění Zamek Ujazdowski
Moderuje: Jakub Stejskal

20.00
slavnostní vyhlášení laureátů Ceny Věry Jirousové 2014 a předání cen

v MeetFactory, Ke Sklárně 15, Praha 5

9.10. 19.00 Kritická hospoda
Neformální setkání a hospodská kritika v holešovické kavárně Liberál
Host: doktorandka antropologie a publicistka Iveta Hajdáková

v kavárně Liberál, Heřmanova 6, Praha 7

---
CENA VĚRY JIROUSOVÉCílem ceny určené začínajícím a již etablovaným kritikům výtvarného umění je zviditelnit tento v českém prostředí dosud málo reflektovaný obor, podpořit začínající autory a pomoci jim při hledání prvních příležitostí pro publikaci jejich textů. Současně touto cestou poukazuje na práci autorů, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem. Cena nesoucí jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944 – 2011) vznikla v roce 2012 ve spolupráci Mezinárodního centra současného umění MeetFactory a INI Gallery s Českými centry, z iniciativy umělce a kurátora Dušana Zahoranského. Spolupořadately ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art+Antiques a portál Artalk.cz, mezi další partnery patří Artmap.cz, Artyčok.tv, A2, Flash Art a Ateliér.  

Kontaky a více informací:
info@cenavj.cz   / /  www.cenavj.cz  

Ročník 2014 se uskutečňuje s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a Goethe-Institutu.