Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

TZ / galerie / Eva Koťátková Rozhovory s monstrem

Eva Koťátková vede v Galerii MeetFactory Rozhovory s monstrem

25. 1. 2020, Praha – Galerie MeetFactory představuje nový, velkorysý projekt mezinárodně uznávané umělkyně Evy Koťátkové. Výstava s názvem Rozhovory s monstrem má podobu de- a re-konstrukce situací, kdy setkání tzv. majority s jinakostí odhalilo společenské předsudky a mechanismy vylučování. Výstava je od 13. ledna připravena v Galerii MeetFactory k otevření pro veřejnost, jakmile to vládní opatření dovolí. 

Výstava Evy Koťátkové Rozhovory s monstrem, kterou pro Galerii MeetFactory společně s umělkyní připravila kurátorka Tereza Jindrová a produkční tým pod vedením Jana Vítka, je dalším výstupem dlouhodobého galerijního projektu Jiné poznání. Tři monumentální a obsahově propojené instalace ukazují spektrum úhlů pohledu na problematiku normativity a s ní spojenou diskriminaci a strach z jinakosti. „Ono monstrum v názvu výstavy Koťátková záměrně přesměrovává od hanlivých konotací s tradičním chápáním ‚monstrozity‘ jako odlišnosti a jako temnou příšeru naopak vykresluje iracionální a společnost prostupující obavu z jiného a neznámého, snahu se vůči němu vybavit obrannými mechanismy a vytěsnit jej na okraj,“ představuje hlavní téma výstavy kurátorka Jindrová.

Od dětství v nás společnost cíleně buduje strach z jiného, neznámého. Na odlišnost není čas, pro systém představuje hrozbu. Jiné je často označováno jako porouchané, neúplné nebo dokonce nemocné, jako něco, co je potřeba opravit nebo dokonce vyřadit z chodu. Odlišný pohyb, gesto nebo zvuk je okamžitě diagnostikován, korigován, léčen. „Imaginace je tolerována pouze jako prostředek snění, ne jako nástroj změny.Jsme učeni jedněm příběhům, zatímco jiné jsou umlčovány, mazány“, říká Koťátková. „Sociální monstrum je ztělesněním našich naučených obav a strachů. Roste, čím víc rostou nerovnosti a útlak, je kolektivním tělem našich emocí. Ve výstavě vypráví, protože nemůže přestat. Má tam svůj pelech, v noci se možná prochází městem a vrací se vždy o něco větší. Promlouvá o tom, jaké to je, když vás označují jako jiné a jaké nečekané podoby na sebe může vzít strach z neznámého." 

Koťátková v Rozhovorech s monstrem využívá veřejně dostupné zdroje i vlastní archiv rozhovorů a svědectví, aby nechala zaznít různé strany, svědky i poškozené. V prostoru evokujícím nedokončenou stavbu chráněného bydlení promlouvají zastánci i odpůrci této stavby ztělesnění obřími hlavami z textilu. V další místnosti se můžeme setkat se samotným „sociálním monstrem” a třetí místnost představuje redakci a současně prostor určený k interakci s diváky, kteří zde mohou zapojit vlastní imaginaci a sestavit alternativní příběhy o začlenění a pospolitosti.

Výstava Rozhovory s monstrem v Galerii MeetFactory, měla být zahájena ve středu 13. ledna a je tak nyní připravena přivítat první návštěvníky, jakmile se znovu otevřou muzea a galerie. Pro aktuální informace o změnách otevírací doby a doprovodných programech sledujte náš web a sociální média.

Pro novináře rádi zajistíme po předchozí domluvě individuální návštěvu výstavy již nyní, včetně možnosti rozhovoru s umělkyní či kurátorkou.

Eva Koťátková (*1982) je výtvarná umělkyně, aktivně působící v českém i v mezinárodním kontextu. Je absolventkou magisterského studia na AVU a doktorského studia na VŠUP v Praze. V roce 2007 se stala laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého. Je spoluzakladatelkou platformy Institut úzkosti, která vytváří prostor pro spolupráci mezi umělci, teoretiky a aktivisty. Ve své práci zkoumá formy moci, manipulace, diskriminace a kontroly, uplatňované skrze instituce na ty, kteří se z různých důvodů vymykají normě (resp. tomu, co je za ni považováno). Skrze různá média pak hledá jiné modely fungování, komunikace a sdílení, které by jednotlivcům i skupinám umožnily svobodnější, rovnocennější a empatičtější způsoby fungování. Pracuje s marginalizovanými příběhy a emocemi, ke spolupráci často zve děti. Vystavovala například na Istanbul bienále (2019), Metropolitním muzeu v New Yorku (2018), 21er Haus - Museum for Contemporary Art ve Vídni (2017), Sonsbeek (2016), New Museum Triennial v New Yorku (2015), Schinkel pavillon v Berlíně (2014) nebo na Benátském bienále (2013).

 


Eva Koťátková: Rozhovory s monstrem
Galerie MeetFactory

Kurátorka: Tereza Jindrová

Produkce: Jan Vítek

Architektonická koncepce: Dominik Lang

PR: Zuzana Kolouchová, Filip Pleskač

Grafický design: Richard Wilde, Jan Arndt

Výroba objektů: Renata Dračková, Dana Koťátková, Martina Lhotová, Karolína Liberová, Jiří Merčák

Hlasy: Roman Horák, Tomáš Jeřábek, Anna Klusáková, Anita Krausová, Richard Němec, Václav Poláček, Matěj Samec, Monika Špoulová, Halka Třešňáková, Eliška Vavřínková, Daniela Voráčková, Jitka Rudolfová

Zvuk: Jonáš Richter, Vojtěch Zavadil, Wombat Studio

Instalační tým: Vladimír Drbohlav, Štěpán Eliáš, Antonín Klouček, Tomáš Koutník, Antonín Kvasnička, Karel Mazač, Oliver Mazač, Vojtěch Žák

Další spolupracovnice: Kateřina Kolářová, Alyson Patsavas, Magda Stojowska-Jiřička, Magdalena Šipka, Hana Turečková