Instagram

How to get to us


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS:
50.053653
14.408441

Opening hours:
13:00 do 20:00 + based on evening program

Zklidnění země před prvním zaburácením: umělecký kolektiv Das Numen poprvé v ČR

15. listopad, Praha – Galerie MeetFactory představí skupinové dílo kolektivu Das Numen, stejně tak jako individuální tvorbu jeho jednotlivých členů Felixe Kiesslinga, Juliana Charriѐreho, Markuse Hoffmanna a Andrease Greinera (zastoupeného též coby A/A, tedy v tvůrčím tandemu s Arminem Keplingerem). Das Numen v jejich české premiéře v MeetFactory uchopí Zemi jako umělecký materiál. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 24. listopadu během Veřejného domu.

Amplified by the Stillness znamená ve volném překladu „zesíleno klidem“. Evokuje tak moment, kdy díky zklidnění a meditaci dochází k zjitření lidských smyslů. Stav mysli lze pak přirovnat k momentu v přírodě, která v očekávání bouře na kratičký moment zatají dech. Je zde přítomna krása, ale zároveň i skrytá hrozba. Stejně tak díla vystavujících umělců zachycují tento ambivalentní stav. Jednotícím  prvkem výstavy je přístup autorů k zeměkouli (a jejich produktům) jako k uměleckému materiálu. Země je zásadním článkem uměleckého procesu. „Přírodní jevy vnímáme jako spoluautory. Takový vztah zachovává rovnost a respekt, ale také vzájemnou závislost a nutnost udržitelného jednání,“ uvádí Das Numen ve svém portfoliu.

„Biologické systémy a chemické procesy jsou sice transformovány do estetických objektů, ale zároveň je v této zakonzervované kráse cosi znepokojivého,“ uvádí kurátorka výstavy Eva Riebová. „Minimalistická estetika jako by vzbuzovala očekávání velkého třesku. Klidnou atmosféru výstavního prostoru doprovází plíživý pocit blížící se hrozby, který – s vědomím aktuálních diskuzí o proměnách naší planety vlivem lidského konání – nelze ignorovat.“ V Galerii MeetFactory pod rukama Juliana Charriѐreho zamrznou rostliny do ledových obalů, které konzervují jejich krásu a oddalují okamžik rozkladu.

Markus Hoffmann vztyčí sloup postavený z kamenů posbíraných v okolí nedávno zavřeného uranového dolu Rožná. „Obvyklou praxí jak se zbavit radioaktivního materiálu, bylo dát ho do betonu. Vlastně můžeme říct, že naše domy jsou takovými malými radioaktivními sklady. Sloup symbolizuje ideu konstantního, byť neviditelného vystavení radioaktivitě,“ říká umělec, který na výstavě představí obrazy vytvořené pomocí radioaktivních částic. Felix Kiessling, který ve svých dílech přistupuje k Zemi nejen jako předmětu pozorování, ale především jako materiálu, nechá vyjít černé antislunce. Duo A/A pomocí vysokofrekvenčního zvuku naruší gravitaci působící na kapky padající vody, které proto levitují ve vzduchu, a v příchozích vzbudí pocit napjatého očekávání.

Ústředním dílem výstavy je Das Numen Meatus, představující v potemnělém prostoru galerie horizontálně zavěšené varhanní píšťaly. Vzduchový přístroj je ovládán prostřednictvím internetu a algoritmu, v reálném čase sbírající data z větrných stanic umístěných po celém světě. Jedná se o podobný princip jako u varhan – s tím rozdílem, že varhaníkem zde není člověk, ale příroda. Světové klimatické podmínky se tak stávají součástí hudebního nástroje. „Jestli se chceme zítra svobodně nadechnout, měli bychom se k životnímu podnebí chovat se stejnou úctou, s jakou se hudebník stará o svůj nástroj,“ uvádí Das Numen. „Lidé potřebují počasí daleko více, než počasí potřebuje nás.“

Vernisáž výstavy Amplified by the Stillness proběhne za účasti vystavujících v pátek 24. listopadu během události Veřejný dům.

Amplified by the Stillness
Doba trvání výstavy: 24. 11. – 7. 1. 2018
Vystavují: Das Numen, A/A (Andreas Greiner & Armin Keplinger), Felix Kiessling, Julian Charrière, Markus Hoffmann
Kurátorka: Eva Riebová
Námět: Jaro Varga
Vernisáž: 24. 11. 2017, 20:00
Galerie MeetFactory a Galerie Kostka jsou otevřeny každý den během 13:00–20:00 nebo podle večerního programu. Vstup je volný.

Více informací:
http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/amplified-by-the-stillness

Fotografie v tiskové kvalitě naleznete ZDE

Kontakt:
Libor Galia → PR manažer  → +420 732 566 667 → libor.galia@meetfactory.cz
Zuzana Kolouchová → PR specialistka → zuzana.kolouchova@meetfactory.cz


MeetFactory je v roce 2017 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.

TZ Amplified by the Stillness.pdf