Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Covid nařízení od 22. 11. 2021

22. 11. 2021

 

Od pondělí 22. 11. 2021 je dle aktuálně platných nařízení vlády České republiky vstup na kulturní akce umožněn pouze divákům, kteří splní jednu z následujících podmínek vstupu:

- předloží certifikát o dokončeném očkování
- předloží potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech
- děti a mladiství ve věku od 12 - 18 let předloží PCR test ne starší než 72 hodin (počítáno od času odběru) 
- lidé po první dávce vakcíny předloží průkaz o aplikaci první dávky a taktéž negativní PCR test ne starší než 72 hodin (počítáno od času odběru).

Děti do 12 let potvrzení překládat nemusí

Lidem, kteří nemohou být očkovaní ze zdravotních důvodů, stačí k zezelenání aplikace Tečka (na základě potvrzení od lékaře, které zadává do systému ISIN) PCR test ne starší než 72 hodin (počítáno od času odběru).

Antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti u osob starších 18 let nebudou uznávány.

Ve smyslu informací z webu Ministerstva kultury "nejsou pořadatelé kulturních akcí povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. Vstupné se vrací pouze v případě zrušení kulturní akce."

Další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury České republiky.


Vstupem do místa konání návštěvníci souhlasí s Pořadatelskými podmínkami  a zároveň deklarují, že splňují podmínky pro účast na kulturních akcích uvedených výše. Návštěvníci berou na vědomí, že pořadatel bude kontrolovat plnění podmínek pro účast na kulturních akcích. V případě neumožnění kontroly nebo v případě nesplnění podmínek bude takový návštěvník neprodleně z areálu vykázán. 

Návštěvníci se zavazují během produkcí mít nasazený respirátor min. FFP2, dodržovat bezpečné rozestupy tam, kde je to možné.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude návštěvník vpuštěn do místa konání a nevzniká mu nárok na vrácení vstupného.