Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Kurátorský text: After late for Pro: Officework  

Vernisáž: 8. 9. 2017, 19:00
Výstava trvá: 8. 9. – 10. 11. 2017
Umělci: Igor Hosnedl, Anymade Studio (Petr Cabalka, Filip Nerad)
Kurátorka: Tereza Jindrová  

Výstava After late for Pro: Officework volně navazuje na dosavadní spolupráci umělce Igora Hosnedla a designérů z grafického studia Anymade, Petra Cabalky a Filipa Nerada. Letošní Hosnedlova online prezentace Slow Print na platformě Art Viewer získala specifické kontury právě díky grafickému rámci, který pro ni vytvořili Anymade.  

Zároveň předzvěst dnešní výstavy můžeme vysledovat už v samostatné výstavě Dutch Harbor, kterou Igor Hosnedl připravil loni na jaře pro galerii Jelení v Praze. Umělec se tehdy pokusil o určitou dekonstrukci vlastního tvůrčího procesu a naznačení jeho komplexity skrze prezentaci malířských pláten spolu s kresbami a prostorovou instalací izolovaných obrazových elementů. Šlo mimo jiné o vyjádření postoje, který neklade bezpodmínečný důraz na jednotlivý obraz jako výsledný artefakt, ale upozorňuje, slovy umělce, že „vnímání jednoho plátna je spojené s větším celkem toho, co danému obrazu předcházelo, nebo co následuje. Samotný obraz o tom, k čemu dochází v průběhu tvorby, nedokáže sdělit všechno, a proto jsou tu i další média, další výrazové prostředky.“
 

Formální experimenty, které Hosnedl rozvíjí paralelně k „tradičnímu“ malířskému projevu, se vyznačují testováním materiálů, s nimiž se při samotné malbě nekonfrontuje, ale také extrahováním konkrétních tvarových motivů a jejich překladem do prostoru. Sochy na současné výstavě můžeme vnímat jako most mezi drobnými objekty vzniklými pro Slow Print a staršími obrazovými cykly jako Nymphius nebo Emerald Basilisk (2015), z nichž umělec přebírá motiv kaligrafické linky opsaný na povrchu i ve tvarech samotných objektů.  

Tendenci „ověřovat určité otázky nebo problémy vyvstávající při každodenní tvorbě v ateliéru“ posunul Hosnedl skrze současný výstavní projekt ještě dál než dříve, protože do tohoto procesu nechal vstoupit další tvůrčí subjekt. Studio, kde pracuje Petr Cabalka s Filipem Neradem, dělí od Hosnedlova ateliéru pouze kus chodby; ke vzájemné diskusi i podvědomému „nasávání“ tvůrčích impulzů a celkové atmosféry tak dochází na každodenní bázi. Grafici vstoupili do projektu pro galerii Kostka se „zadáním“ vyselektovat a přetransformovat libovolné prvky Hosnedlových kreseb. Pro zpracování tohoto úkolu využili typických grafických nástrojů i nosičů (banner, plakát), ovšem nestandardním, volným způsobem. Anymade, jejichž práce je dlouhodobě charakteristická hravostí, uměleckou kvalitou a obecně experimentováním s narušováním hranic „užitého“ designu, tak na výstavě v galerii Kostka přirozeně vpluli do vod volného umění, aniž by pro ně ovšem byla taková klasifikace jakkoli podstatná. Plakát, který si může divák z výstavy odnést, plní na jedné straně svou klasickou informační funkci, současně je ale v rámci výstavy i něčím víc než jen plakátem. Rozměrné bannery, které měly původně sloužit především jako pozadí pro Hosnedlovy sokly s objekty, se od tohoto záměru osvobodily a vytvářejí vlastní kompozici v prostoru. Současně je můžeme vnímat i jako reprezentaci sketchbooku, z něj abstrahovaného dekorativního patternu a textové popisky díla.
Jestliže tyto práce Anymade jsou hybridním prolnutím designérské „zakázky“ a umělecké instalace, nabízí se otázka, zda i na straně Igora Hosnedla dochází k podobné hybridizaci. Odpověď může nabídnout umělcova dlouhodobá fascinace typografickým znakem. Jak Hosnedl prohlásil v minulosti: „Písmeno mě zajímá už dlouho. V dřívější tvorbě jsem spojoval literární podněty s obrazovou stylizací tvarů podobných písmeni. Grafická forma je pro mě nezbytná v tom, že může být náhražkou reálných vodítek, reálného zobrazení.“ Také vystavené objekty můžeme (vedle jejich organických konotací) interpretovat jako svého druhu litery, které se vepsaly do prostoru. A pokud jde o intenzitu vzájemného vlivu, je pravděpodobné, že Hosnedl bude z této spolupráce v budoucnu těžit přinejmenším stejnou měrou jako Anymade.  

Tereza Jindrová

   ---  

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin a dle večerního program. Vstupné dobrovolné.

Vernisáž výstavy proběhla v rámci akce Veřejný dům / Public House.

Kontakty:  
Eva Riebová → kurátorka galerie →  eva.riebova@meetfactory.cz    
Zuzana Kolouchová → PR  → +420 739 055 862zuzana.kolouchova@meetfactory.cz      

MeetFactory je v roce 2017 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.
   
KT_CT_After late for Pro_CZ_ENG.pdf