Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

KT / Galerie Kostka / Axel Gouala (FR): Niternější než kost

Galerie Kostka
Kurátorka: Zuzana Jakalová
Vernisáž: 10. 12. 2015, 19:00
Výstava trvá: 10. 12. 2015 - 17. 1. 2016

“Přemohli jsme ornament: naučili jsme se tomu, že se bez něj obejdeme,” píše koncem dvacátých let minulého století puristický architekt Adolf Loos. “Vynalezení nového ornamentu nemůže zjednati kulturnímu člověku žádné radosti.” Francouzského umělce Axela Goualu však na rozdíl od Loose ornament neobtěžuje. Dokonce by se dalo říct, že mu zjednává radost tak velkou, že se jím zabývá napříč svojí tvorbou.


Ornament Gouala chápe zejména jako fragment celku: přehlíženou drobnost na barokní soše, upozaděnou pod nánosy vrstev výraznějších detailů; akantový list odstrčený monumentalitou svého nositele, korintského sloupu; jednu z vln mezi dalšími tisíci podobných uprostřed rozbouřeného moře, či jako horu tyčící se na prázdném horizontu. Gouala ornament emancipuje, přecházeje přitom z přírodního světa do světa umění.  Dává mu prostor, nechává jej promluvit, vyklízí mu scénu. Osamostatňuje ho a říká mu, můžeš být sám sochou, jestli si troufáš! Necelých sto let po vyřčení úvodních slov tohoto textu tak místo touhy po zničení ornamentu Gouala touží po jeho znovuzrození: „Příroda vytváří různé náhodné tvary, některé z nich jsou ale zvláštní, hodny reprezentace. Zvířata, rostliny či živly nám připomínají něco vzdáleného z naši minulosti, něco, co nás hluboce a primitivním způsobem spojuje se zemí, a to mě fascinuje.”


Loos považoval ornament za zastaralý, odmítal se dívat do minulosti a hledal pro svou dobu aktuální, nehistorizující tvarosloví. Gouala snad v protikladu k němu naopak historický ornamentální jazyk vyhledává, předělává, zvětšuje, zviditelňuje.  “Člověk dneška užívá nebo odhazuje, podle své libovůle, ornamenty kultur starých nebo exotických. Nevynalézá již nových. Šetří a soustřeďuje svou schopnost vynalézavosti pro vyšší věci,” konstatuje Loos, a já si myslím, že by si možná přece v jistém ohledu rozuměli.
 

Axel Gouala (*1987) se věnuje především oblasti sochařství a instalace, kombinuje surové i sofistikované materiály a vytváří obrazy jejich mutací a spojení: jak se prostor stane architekturou, architektura prostorem, hora zříceninou, zřícenina horou, spojení krajiny s tělem, těla se stromem, sochy s kamenem atd. Tato zobrazení podtrhují plastické kvality rostlinného i minerálního světa, pohybu a nehybnosti. Axel Gouala se také zajímá o tělesnost přírodních živlů.    

---  

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin. Vstupné dobrovolné.  

Kontakty a více informací: 

Zuzana Jakalová → kurátorka rezidenčního programu MeetFactory  
+ 420 776 232 924
zuzana@meetfactory.cz
 

Šárka Maroušková → PR Manager 
+420 723 706 249

sarka.marouskova@meetfactory.cz              


MeetFactory – prostor pro živé umění
Naším posláním je iniciovat dialog mezi jednotlivými žánry a zpřístupňovat dění na současné umělecké scéně nejširší veřejnosti.  

Usilujeme o vytvoření prostoru pro živé umění, kde jsou umělci přítomni a umožňujeme přímý kontakt mezi mezinárodními umělci a návštěvníky.        

MeetFactory je v roce 2015 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 6.500.000 Kč
a Ministerstvem kultury České republiky.