Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

KT / Galerie Kostka / Juraj Gábor: Vertikální gradace

Galerie Kostka
Kurátorka: Zuzana Jakalová
Vernisáž: 14. 4. 2016, 19:00
Výstava trvá: 14. 4. – 31. 5. 2016


GRADACE  
Vertikální gradace je kresbou v prostoru. I když je sama o sobě statická, je v neustálém pohybu. Vertikální gradace je vztahovou mapou – vytváří koordináty mezi místem, ve kterém se tyčí, světlem, které na ni dopadá, které vstřebává a odráží, mezi pohyby a zvuky těla, jeho fyzickou a performativní kvalitou. Je místem pro meditaci v pohybu, kontemplaci a zklidnění, setrvání v pozorování.

POZOROVÁNÍ  
Fázi prostorového ohledávání otevírá pozorování. Stoupání se táhne odzdola nahoru, vertikálně i diagonálně. Budí zvědavost, iniciuje obcházení, otevírá vztahové konstelace percepčních interakcí. Vše hraje roli – čas, soustředění, poloha, trpělivost či unáhlenost.  

Světlo na konci schodiště je kreslícím perem. Do prostoru vnáší nové struktury, mění barevnost objektu, jeho odraz na zdech. Mění pocitový náboj okolí, v plynoucím čase komponuje proměnlivé obrazce, gradaci tvarů.  

V prostoru visí rytmus dechu, záznam námahy, příslib sblížení.  

SBLÍŽENÍ  
Fáze intimity nastává při kontaktu těla s objektem. Krok, dotyk, prohlubující se dech, stoupání a klesání či zavrávorání a podepření se jsou styčnými plochami vzájemného vztahu.  

Sblížení otevírá tělu jiný pohled, pozorování se rozrůstá v prožívání. Stává se jeho součástí, zakouší objekt i sebe v něm. Tělo uvnitř se chová jinak než tělo pozorující – vyvozuje konsekvence z vlastního pohybu. Svojí přítomností se stává živou kresbou, rozpohybovanou radiálou stoupání a klesání. Navrací tělu soustředění dovnitř, obrací ho k vlastní fyzičnosti, je performativním prvkem pro sebe sama.  

V těle doutná rytmus dechu, záznam námahy, výsledek sblížení. 

---

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin a dle večerního programu. Vstupné dobrovolné.

Kontakty a více informací:

Zuzana Jakalová → kurátorka rezidenčního program MeetFactory
+420 776 232 924
zuzana@meetfactory.cz

Šárka Maroušková → PR Manager
+420 723 706 249
sarka.marouskova@meetfactory.cz

MeetFactory je v roce 2016 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kc
a Ministerstvem kultury Ceské republiky.

KT - Vertikální gradace - CZ.pdf