Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

KT / Galerie Kostka / ULTRA HIGH TURBA TURBO III (background noise)

ULTRA HIGH TURBA TURBO III (background noise)  

Kurátorka: Zuzana Jakalová

Vernisáž: 11. 6. 2016, 20:00
Výstava trvá: 11. 6 - 20. 7. 2016
Umělkyně: Iza Tarasewicz  

Divákovi hledícímu na instalaci TURBA, TURBO umělkyně Izy Tarasewicz by se mohlo zdát, že nejposlednějším slovem, které by si s poklidně visícími kovovými obručemi měl asociovat, je chaos. Modulární závěsný systém je ale inspirován právě jím. Původně tunelový objekt sestavený z několika desítek  kruhových rámů pospojovaných k sobě pomocí kovových destiček by mohl být formálně chápán jako mladší a uvolněnější bratr velkého hadronového urychlovače částic, největší vědecké stavby světa ležící nedaleko Ženevy, která reprezentuje desetiletí výzkumu v oblasti jaderné a kvantové fyziky, či jako reminiscence na tvarosloví modernistického stojanu na květiny.
 

TURBA, TURBO
je ale víc než formální rekonstrukcí složitého hadronového urychlovače. Je metaforou vztahů klidu a neklidu, změny a stability, platformou pro uvažování o možných vztazích částí a celku. Je instalací, která uvažuje o kolizích jako o pozitivních  okamžicích změny, jež spouštějí řetězec imaginativních turbulencí.
 

Pro výstavu v Galerii Kostka se Tarasewicz rozhodla prozkoumat možnosti, které modularita objektu poskytuje. ULTRA HIGH TURBA TURBO III (background noise) se ve výše zmíněné logice stává spíš imaginativním pátráním po něčem, čemu celkem nerozumíme, ale co nás právě proto fascinuje. Je to kreativní hra, pokus najít si k objektu jiný, zatím neověřený vztah.  Je to touha promyslet ho, nově mu porozumět, naplnit ho novým obsahem.
 

Metodou  takového vztahování se k TURBA, TURBO se pro Tarasewicz a jejího spolupracovníka - hudebníka, horolezce a ošetřovatele stromů Gustawa Gliwińského – stává odklon od kognitivních interpretací objektu. TURBA, TURBO se díky intuitivnímu rozmístění v prostoru galerie a vědomému narušení rigidnější tunelové struktury stává experimentálním hudebním nástrojem chaosu, místem kolize racionality s prožitkem, organickou fluidní mapou možností.
 

Živá performance Izy Tarasewicz a Gustawa Gliwińskeho proběhne 11. 6. ve 20:00 v rámci Pražské muzejní noci.  

Rezidenci Izy Tarasewicz i její výstavu v Galerii Kostka laskavě podpořili International Visegrad Fund a Polský institut v Praze.
   

Otevřeno denně od 13 do 20 hodin a dle večerního programu. Vstupné dobrovolné.   

--- 

Kontakty a více informací: 

Zuzana Jakalová kurátorka rezidenčního programu MeetFactory
+ 420 776 232 924
zuzana.jakalova@meetfactory.cz
  
MeetFactory je v roce 2016 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.