Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Kurátorský text / Galerie Kostka / Kathrin Köster (DE): ex plica in sepia mania

GALERIE KOSTKA

představuje výstavní projekt

KATHRIN KÖSTER (DE): ex plica in sepia mania  

kurátorka: Zuzana Jakalová
vernisáž: 11. 9. v 19.00
výstava trvá: 11. 9. – 3. 10. 2014
 
Záhyb je krásně zvláštní věc, věc zdánlivě mimo zorné pole každodennosti. V banálních momentech života dokáže být někdy téměř neviditelný – po dlouhé noci zmuchlaný polštář, či pomačkaná košile v momentě, kdy je potřeba vypadat k světu. Někdy může být naopak téměř zásadní - záhyb na stránce knížky, abychom nezapomněli, kde jsme přestali číst, či pomačkaná stokoruna nalezená v kapse. V abstraktnejší rovině však může být záhyb implikací mnohého – odrkývání a zakrývání, odhalování a zahalování, repetice a multiplikace, dočasnosti či nestabiliy. Nebo naopak metaforou nekonečných možností a variabilit, či přírodní geometrie – morských vln, kámenů a sedimentů, ohně.

Výše zmíněná metafora záhybu či skládané, vrstvené matérie byla inspirací pro výstavní projekt ex plica in sepia mania, který pro galerii Kostka připravila německá umělkyně Kathrin Köster. Ta ve své praxi často zkoumá vztah mezi prostorem v jeho obecném významu, a místem či architekturou jako specificky podmíněnými variantami prostoru. Její instalace se obracejí k divákovi, a vytvářejí jakýsi prostor pro tělo a jeho konfrontaci s dílem. Vše Köster nahlíží prostřednictvím malby, přičemž právě malba se stává bodem, ze kterého plynou vektory směrem k daným proměnným.
 
Ex plica in sepia mania je rozvinutím jejích posledních prací, kdy experimentovala s malbou na volnou textílii. Tisíci záhyby přeskládaná velkoformátová malba visící pod stropem galerie je jakýmsi látkovým prostorovým origami. Mnohost a variabilita drobných i větších, téměř monochromatických fragmentů a volná, flexibilní forma závěsu na jedné straně působí přívětivě, jemně, skoro vyzývá k dotyku. Monumentálnost visícího plátna však působí tiché napětí mezi subtilním vzorem a výrazným formátem skorozávěsu. Köster plátnem vytváří pro diváka jakýsi reakční a pohybový rádius, přičemž do nej zasazuje další dva vizuální střípky: autorskou knihu a šablonou nastříkanou na zeď. Asymetrie rozmístění tří komunikujících částí se setkává v základním bodě - každým z těchto střípků jakoby říkal „plica ex plica“, každý záhyb plyne s dalšího záhybu.

Kathrin Köster ( ⃰ 1981) vystudovala u profesora Lothara Baumgartena na Universität der Künste v Berlíně. Je stipendantkou DAAD, a v roce 2013 absolvovala rezidenční pobyt v Triangle Arts Foundation v New Yorku. Výchozím bodem její práce je malba. Obrazy, často v kombinaci se sochařskými a architektonickými fragmenty, většinou spojuje do podoby instalací, které reagují na obsahy obrazů samotných.

Výstava Kathrin Köster byla laskavě podpořena Česko – německým fondem budoucnosti.   Jako součát výstavy byla vydána autorská publikace Kathrin Köster.   Otevřeno denne od 13 do 20 hodin. Vstupné dobrovolné.

 MeetFactory je v roce 2014 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 6.500.000 Kč.

Kontakty a více informací:

Christina Gigliotti - PR & Marketing
christina@meetfactory.cz
+ 420 776 798 202

Zuzana Jakalová – kurátorka rezidenčního programu MeetFactory
zuzana@meetfactory.cz
+ 420 776 232 924