Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Kurátorský text / Galerie Kostka /TOM KOTIK (US/CZ): (RE)VIZE

GALERIE KOSTKA

představuje výstavní projekt

TOM KOTIK (US/CZ): (RE)VIZE  

kurátorka: Zuzana Jakalová
vernisáž: 7. 5. v 19.00
výstava trvá: 7. 5. – 29. 5. 2014

Výstava (RE)VIZE amerického umělce Toma Kotika je výsledkem autorova dlouhodobého zájmu o hraniční zóny mezi zvukem a tichem. Instalaci, kterou připravil pro galerii Kostka, se myšlenkově navrací k  projektu své diplomové práce, a osciluje zde mezi polohami zvukové site-specific instalace a interaktivního objektu.

Nejen jako obyvatelé velkoměst jsme dnes denně konfrontováni s valící se sílou zvukového smogu. Šumy a ruchy logistického provozu, extenzivní dopravy či komunikačních technologií vytváří kolorit našeho zvukového prostředí. Silné konotace však nese zvuk i na společenské úrovni: dikce politiků, hlas médií, to vše jsou reálie popisující sílu zvuku a komunikace v prostředí veřejného života. V neustávajícím ohlušení jsme na hluk zvyklí. Filtrujeme informace, vybíráme si vlastní hudební doprovod, který nás separuje od zvuků nežádoucích, říkáme: ticho léčí. Co se ale stane, když ticho opravdu zavládne? Nezasáhne nás v té chvíli pocit nejistoty, jako by něco nebylo v pořádku? Či naopak, vpustíme-li zvuk do prostoru ticha, neztratí se tím kouzlo poklidného, meditativního okamžiku? 

Právě toto napětí mezi klidem a energií, hlasitostí a ztišením je klíčovým bodem site-specific instalace Toma Kotika. S prostorem galerie zde pracuje jako s rámcem, do kterého vkládá vášeň pro oba póly – tichou kontemplaci i nadšení ze zvuku. Galerie v tomto případě plní dvě funkce – na jedné straně poklidně rámuje vizuálně familiární objekt, na druhé straně se může rozezvučit jako velký reproduktor, a stává se tak imerzivním zvukovým prostředím.

A tak, i když by mohly být zvuk a ticho vnímány jako dvě opozitní veličiny, přistupuje k nim Kotik jako ke vzájemně se prostupujícím množinám. Ticho v jeho pojímání nemůže fungovat bez zvuku, a zvuk nedává smysl bez ticha. Zda však zůstane objekt v zajetí neslyšitelnosti, nebo rozezní prostor galerie rockovými vibracemi, je v rukou diváka.

 --
Tom Kotik (1969) je americký sochař a hudebník českého původu. Ve své praxi se zajímá o politické a společenské důsledky zvuků a ticha, které tlumočí do objektů a architektury. Je absolventem Hunter College v New Yorku a New York University. Žije a pracuje v NYC. 
 
Rezidenční pobyt a výstava Toma Kotika byly laskavě podpořeny Velvyslanectvím Spojených státu Amerických v Praze.  

Otevřeno denne od 13 do 20 hodin.
Vstupné dobrovolné.  

--
Kontakty a více informací:  

Christina Gigliotti - PR & Marketing
christina@meetfactory.cz + 420 776 798 202

Zuzana Jakalová – kurátorka rezidenčního programu MeetFactory  
zuzana@meetfactory.cz   + 420 776 232 924    

MeetFactory je v roce 2014 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 6.500.000 Kč.