Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Kurátorský text / Galerie Kostka /XAVIER POULTNEY (UK): POMÍJIVÉ OBJEKTY

GALERIE KOSTKA

představuje výstavní projekt

XAVIER POULTNEY (UK):
POMÍJIVÉOBJEKTY

kurátorka: Karina Pfeiffer Kottová


vernisáž: 6. 3. v 19.00


výstava trvá: 6. 3. – 30. 3. 2014

Výstava mladého britského umělce nazvaná Pomíjivé objekty představuje jeho bádání na poli rozvoje vědění a otisku technologie v kultuře. Poultney se inspiroval astronomickým výzkumem nazvaným The Sloan Digital Sky Survey (SDSS), který má základnu v Novém Mexiku. Jedná se o detailní trojrozměrné digitální mapování miliónů objektů viditelných na noční obloze ze severní polokoule. Pro Galerii Kostka připravil Poultney sérii fotografií a soch, které sledují porozumění vesmírné realitě od představ severoamerických indiánů po technologickou současnost.

Sedíme na Zemi a díváme se na hvězdy. Zkoušíme je spočítat, spojujeme je čárami, rozdělujeme je do skupin. Jako bychom se mohli přiblížit věcem, které nás přesahují, tím, že je změříme, použijeme nejprogresivnější vědecké metody, abychom je uchopili. A přesto si na druhé straně nemůžeme odepřít vytváření všech těch horoskopů a mytologií, jako bychom se nemohli smířit s tím, že ty zářící předměty na obloze jsou jen fyzickými entitami, které v laboratorním prostředí ztrácejí svůj šarm. Skrze výstavu v Galerii Kostka Xavier Poultney propojuje svou fascinaci jedním z nejambicióznějších projektů na poli současné astronomie a možná o něco „naivnějšími“, ale neméně hlubokými a promyšlenými přístupy indiánských kmenů. Vytváří tak zajímavé napětí, evokující rozpoložení uznávaného vědce, který by se nikdy nedostal tak daleko bez své dětské zvídavosti, nebo filozofa, jenž toužil po předložení objektivního důkazu pro existenci Boha. 
   
Vystavená díla přesahují pouhou dokumentaci vědeckého projektu představenou vedle uchopování stejné reality skrze kmenové rituály a symboly. Poultney podnikl dlouhodobý výzkum v Novém Mexiku, Seattlu a Washingtonu, aby vytvořil práce, které ztělesňují hravost i fyzickou dokonalost či smysl pro detail. V sérii fotografií umělec kombinuje zachycení vědeckých procedur a nástrojů používaných v rámci výzkumu SDSS, ale také motivy kamenorytů a dalších příkladů domorodého umění v Novém Mexiku, spolu s vlastním pozorováním okolních krajin a oblohy. Jedna z vystavených soch je založena na vizuálně poutavé hliníkové desce, která je součástí přístrojů používaných pro digitální mapování. Tisíce malých otvorů, kterými v praxi vedou optická vlákna, korespondují s objekty na noční obloze. Přes svoji vysokou technologickou náročnost na sobě disky mají poněkud dojemné stopy vědcovy osobní interakce s těmito předměty. Druhá socha je inspirována estetikou meteorologického vybavení a Apačských kostýmů, které slouží k rituálům ovlivňujícím počasí či jiné environmentální prvky. Poultney tak skrze svojí instalaci trefně komentuje dualitu lidské povahy: naše touha po vědeckých objevech je stejně silná jako fascinace záhadami. Vytváříme komplexní myšlenkové systémy a přesto nás neustále přitahuje vše nevysvětlitelné, poněkud dětinské či iracionální. Sedíme na Zemi a přemýšlíme o koupi pozemku na Měsíci. 

--
Xavier Poultney (1983) je britský fotograf a sochař, který ve svém díle zpracovává vztach vědy, technologie a kulturních či rituálních artefaktů. Vystudoval obor Communication Art & Design na Royal College of Art v Londýně, kde nyní úzce spolupracuje s galerií Space in Between. Mimo Spojené království vystavoval také v Košicích (Tri Outputs), v Paříži (Glitch Fiction) a v Athénách (The Hub).  

S laskavou podporou Českého centra Londýn            

Otevřeno denne od 13 do 20 hodin.

Vstupné dobrovolné.

--
Kontakty a více informací:  
Christina Gigliotti - PR & Marketing / christina@meetfactory.cz / + 420 776 798 202  

Karina Pfeiffer Kottová - kurátorka galerií MeetFactory / karina@meetfactory.cz /
+ 420 732 464 434  

MeetFactory je v roce 2014 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 6.500.000 Kč.