Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

TZ / Galerie MeetFactory / KRUHOVÉ ZŘÍCENINY

Výstava Kruhové zříceniny zahrnuje díla 32 autorů ve 2 galeriích, od fotografie po site-specific instalace. 

Praha 18. 3. 2014 Francouzský kurátor a kritik Jean-Marc Avrilla připravil pro Galerii MeetFactory a Galerii 35 v prostorách Francouzského institutu v Praze rozsáhlý výstavní projekt, který navazuje na jeho rezidenční pobyt v MeetFactory v roce 2012.
 

Zachycování zřícenin má v západním umění dlouhou tradici. V posledních deseti letech ale dostává jejich reprezentace jinou tvář – nejde ani tak o jejich význam, jako o samotnou tvárnost tohoto námětu, jenž během své historie prošel mnoha proměnami. Od chvalozpěvů na slávu antické civilizace během renesance, kritiky racionalismu osvícenství v 18. století, melancholie romantismu, až po symboliku politických otřesů dvacátého století, zříceniny představují symbol světových střetů i člověka v osidlech jeho osudu. Výstava Kruhové zříceniny si vypůjčila svůj název z povídky Jorgese Luise Borgese. Evokuje krajinu plnou protikladů, kde temnota některých vystavených děl ostře kontrastuje s prosvětleností děl jiných. Odkaz zřícenin je jakýmsi přízračným přeludem, jenž otevírá nový pohled na moderní svět.  

Projekt sestává z dvou nezávislých a zároveň komunikujících celků. V Galerii 35 bude představen výběr fotografií a videí českých a slovenských umělců od osmdesátých let do současnosti. Tato díla pracují s povrchovým zdáním věcí, zkoumají jejich proměny v čase a jejich pomíjivost. Nejde tu o melancholii, ale o poezii jednoduchosti a bezprostřednosti, která paradoxně ilustruje hloubku dějin. Druhá část výstavy proběhne v Galerii MeetFactory a představí díla evropských či v Evropě žijících autorů. Vybraná díla či site-specific instalace analyzují téma zřícenin či trosek z pohledu autorů, kteří o nich uvažují v kontextu současného globalizovaného světa. Výstava přivádí k zamyšlení nad způsoby zobrazování, nad komplexitou soudobého náhledu na odkazy k minulosti a zapomnění, nad odlišnostmi přístupů k evropským dějinám. Současně výstava předkládá nutnost znovu se zamyslet nad mnohovrstevnatostí moderního světa, jeho dějinami a obrazem, jenž byl zejména v posledních dekádách stále zřetelněji formován uměleckým, historiografickým a antropologickým vnímáním neevropských národů.  

Vystavující autoři: Lara Almarcegui (ES), Daniela Baráčková (CZ), The Bells Angels: Simon Bernheim & Julien Sirjacq (FR), Louidgi Beltrame (FR), Émilie Benoist (FR), Nathalie Brevet_Hughes Rochette (FR), Wojtek Doroszuk (PL), Djamel Kokene (FR), Svätopluk Mikyta (SK), Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič (SK), Michal Moravčik (SK), Nicolas Moulin (FR), Florian Neufeldt (DE), Marketa Othová (CZ), Jan Pfeiffer (CZ), Jiří Poláček (CZ), Florian Pugnaire & David Raffini (FR), Nikolai von Rosen (DE), Věra Samková (CZ), Christophe Sarlin (FR), Pavla Sceranková (CZ/SK), Dušan Šimánek (CZ), Valentin Souquet (FR), Eric Stephany (FR), Fritz Stolberg (DE), Ivan Svoboda (CZ), Adam Vačkář (CZ), Jaro Varga (SK), Sergio Verastegui (PE)  

Kurátor: Jean-Marc Avrilla

Výstava trvá do 24. 5. v Galerii 35, do 18. 5. v MeetFactory  

Výstavní program galerií MeetFactory je zaměřen na současné umělecké tendence. Akcentuje vazby mezi místní uměleckou scénou a významnými zahraničními tvůrci, klade důraz na mezigenerační konfrontaci. Výstavy se pokoušejí přesahovat rámce jednotlivých médií i uměleckých disciplin a reagovat na aktuální témata otevírající řadu filosofických i sociopolitických otázek. Ruku v ruce s vysokými nároky na prezentaci usiluje MeetFactory o vytváření přirozeného, otevřeného prostředí pro setkávání veřejnosti s živým uměním. Součástí každé výstavy jsou komentované prohlídky i návštěvy ateliérů rezidenčních umělců.

Otevřeno je denně od 13:00 do 20:00 hodin, vstupné je dobrovolné.

Více informací na www.meetfactory.cz


Rozhovor s kurátorem v angličtině: http://www.youtube.com/watch?v=w1803Ev3Rl4&list=UUr7rihlogOOI32fZdUfRDgQ&feature=share&index=1
 

Kontakty a více informací:
Petr Hrubeš - PR a marketing,petr@meetfactory.cz, + 420 602 367 552

S laskavou podporou Francouzského institutu, Francouzského institutu v Praze a Goethe-Institutu.