Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

TZ / Stranger Than Paradise / Podivnější než ráj

Stranger Than Paradise představuje intimitu uměleckého „Balkánu“

28. květen, Praha – Rozdílné země, které jsou s oblibou házeny do vroucího kotle zvaného „Balkán”, rozdílný rok narození, rozdílné životní zkušenosti. Přesto se mezi osmi umělci ukazuje společné výchozí téma: umělecké zachycení toho, jak vnější okolnosti ovlivňují ty nejniternější aspekty lidského života. Výstava Stranger Than Paradise / Podivnější než ráj načrtává velmi intimní obraz vytvořený z konkrétních zážitků. Na poznání tohoto podivně trpkého ráje budou mít návštěvníci Galerii MeetFactory čas do začátku září.

Výstavní projekt Stranger Than Paradise je výsledkem spolupráce kurátorky galerie Evy Riebové a slovinského nezávislého kurátora Tevže Logara, který pracuje především s umělci a institucemi z oblasti jihovýchodní Evropy. Výstava odráží jejich společný zájem o umělecké přístupy, které vyžadují podstatnou osobní angažovanost autorek a autorů, a zároveň snahu vytvořit rámcovou paralelu mezi územími, které sdílejí určitou historickou, politickou a ekonomickou podobnost.    

Ve snaze vyhnout se termínu „balkánská výstava“, který odkazuje k výstavní praxi přítomné v oblasti umění od konce 90. let, Stranger Than Paradise představuje uměleckou tvorbu z daného regionu, ale spíš než aby vytvářel konkrétní geopolitický narativ, zdůrazňuje specifické rysy týkající se okolností vzniku uměleckých děl. Víc než země původu jsou tímto způsobem důležité konkrétní životní zkušenosti jednotlivých umělkyň a umělců, které daly vzniknout jednotlivým uměleckým dílům. Spojujícím prvkem je rozhodnutí umělců nabídnout bez rozpaků osobní výpověď, která je současně velmi přesně ukotvena v konkrétní politické, sociální či ekonomické situaci.

V Galerii MeetFactory se představují díla osmi umělců, jimiž jsou Pavel Brăila (MD), Jasmina Cibic (SI), Lana Čmajčanin (BA), Tomislav Gotovac (HR), Vlado Martek (HR), Alban Muja (XK), Tanja Ostojić (RS) a Mark Požlep (SI). Tento výběr propojuje umělce různých generací, a to jak již etablované (či dokonce historické) osobnosti výtvarného umění, tak nastupující generaci mladých talentovaných autorů.

Název výstavy je převzat ze stejnojmenné performance Marka Požlepa. Daný projekt se realizoval jako sedmidenní koncertní turné v domovech pro seniory v zemích bývalé Jugoslávie. Hudební program se skládal ze sedmi písní, které vévodily jugoslávské populární hudbě v 50. a 60. letech a které propojily celou jednu generaci. Projekt není jen příběhem Jugoslávie – především je příběhem společnosti a těch nejintimnějších mezilidských vztahů.

„Jde o to, že opravdu nedokážu odlišit život od umění.“ Tento výrok Tomislava Gotovace (1937–2010), uměleckého guru, průkopníka strukturalistického filmu a provokativních performancí, často bezostyšně exponujících vlastní nahotu, by mohl být pomyslným mottem celé výstavy. Gotovacovo dílo je na výstavě zastoupeno poetickou sérií fotografií Breathing the Air (Dýchám vzduch) ze začátku 60. let minulého století.

Ať už se jedná o „video báseň” Foaia De Controla Pavla Brăily, odhalující agresivnost politických ideologií, které jsou lidem vnucovány, instalaci Unfinished Symphony Lany Čmajčanin, která reflektuje opakující se násilí na balkánském území, nebo Tonys od Albana Muji, zachycující devět kosovských chlapců pojmenovaných po britském premiérovi Tony Blairovi (pokládanému v Kosovu za válečného hrdinu), téma je pokaždé politické, historické nebo lokální, avšak nahlížené skrze osobní prostor – ať už samotných umělců anebo skutečných lidí, kteří v dílech figurují.

Galerie MeetFactory se v rámci svého dramaturgického plánu na rok 2018, který se soustředí na umělce z různých evropských center, ocitá s výstavou na území, jehož nedávná historie stále živě prosakuje do oblasti umění.

Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 9. června v rámci Pražské muzejní noci 2018, na první komentovanou prohlídku mohou zájemci dorazit ve středu 20. červena v 20:00.

 

Stranger Than Paradise / Podivnější než ráj
10. 6.–2. 9. 2018
Vystavující: Pavel Brăila, Jasmina Cibic, Lana Čmajčanin, Tomislav Gotovac, Vlado Martek, Alban Muja, Tanja Ostojić, Mark Požlep
Kurátoři: Tevž Logar, Eva Riebová
Vernisáž: 9. června 2018, v rámci akce Pražská muzejní noc v MeetFactory

 

Další události v galeriích MeetFactory:
9. 6.     Jimena Mendoza: Lo – vernisáž v Galerii Kostka; kurátorka: Eva Riebová
9. 6.     Pražská muzejní noc v MeetFactory
20. 6.   Stranger Than Paradise – komentovaná prohlídka výstavy

 

Kontakt:
Zuzana Kolouchová → PR → zuzana.kolouchova@meetfactory.cz → +420 739 055 862
Libor Galia → PR → libor.galia@meetfactory.cz  

 

 

 

MeetFactory je v roce 2018 podporováno grantem hl. m. Prahy ve výši 10.000.000 Kč.

 


TZ_Stranger than Paradise_CZ.pdf