Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)

Ke Sklárně 3213/15, Praha MeetFactory
Partneři
Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)Open Call: Sustainability is in the AiR (Athény, Madrid, Lublaň)

12. 6.

Sustainability is in the AiR (SAiR) je tříletý projekt spolufinancovaný programem Kreativní Evropa. Projekt se zaměřuje na udržitelné fungování rezidenčních center a jeho cílem je podpora udržitelných uměleckých postupů a zlepšování profesních příležitostí pro umělce*kyně. Projekt snoubí a aktualizuje provozní strategie čtyř rezidenčních center:  v Lublani (MGLC Švicarija), Praze (MeetFactory), Madridu (Matadero) a Athénách (Snehta). Přidanou hodnotou projektu je vedle osvojování si udržitelných ateliérových postupů a samotných rezidenčních pobytů také rozsáhlý doprovodný program. 

 

Cíle projektu SAiR jsou:

 • oživit činnost rezidenčních center po pandemické krizi udržitelným způsobem, 

 • zajistit cirkulaci umělců*kyň a poskytnout příležitosti k propojování uměleckých postupů,

 • rozvíjet udržitelný proces tvorby v rezidenčním centru, které může umělcům*kyním nabídnout čas a prostor k rozvíjení projektů, 

 • podporu profesionálních pracovníků a finanční prostředky na vytvoření nového uměleckého díla,

 • zkoumat udržitelné umělecké postupy a infrastrukturní potenciál rezidenčních center a šířeji testovat jejich přínos mimo svět umění,

 • zvýšit povědomí o otázkách udržitelnosti v širším kontextu.

Hlavními výstupy projektu jsou reciproční rezidence (umělci*kyně působící v České republice budou postupněpo dobu tří měsíců působit v každém uměleckém centru – Matadero Madrid, Snehta Athény, MGLC Švicarija) a práce na uměleckých projektech; sdílení znalostí (cyklus online workshopů a vytvoření manuálu pro udržitelnou ateliérovou praxi), program zaměřený na zapojování komunit se závěrečnou výstavou/prezentací projektu umělců*kyň v každém partnerském rezidenčním centru (akce o 4 kapitolách).   

Doba trvání rezidencí je 2024-2026.

Vybraní umělci*kyně budou po dobu trvání programu rozvíjet svůj projekt ve třech různých obdobích v každé ze tří partnerských organizací (Snehta – Athény, Matadero – Madrid, Švicarija – Lublaň).  
 Vybraní umělci*kyně působící v České republice si mohou vybrat jeden z uvedených časových harmonogramů: 


I.

Snehta 1. 1. 2024 > 31. 3. 2024
MGLC 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024
Matadero  15. 4. 2025 > 15. 7. 2025

II.
Snehta  1. 1. 2024 > 31. 3. 2024
Matadero 15. 9. 2023 > 15. 12. 2024
MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025 

III.
MGLC 1. 12. 2023 > 28. 2. 2024
Snehta 1. 10. 2024 > 31. 12. 2024
Matadero  15. 4. 2025 > 15. 7. 2025

IV.
MGLC 1. 12. 2023 > 28. 2. 2024
Matadero 15. 9. 2024 > 15. 12. 2024
Snehta  1. 9. 2025 > 30. 11. 2025

V.
Matadero  15. 1. 2024 > 15. 4. 2024
MGLC 1. 9. 2024 > 30. 11. 2024
Snehta 1. 9. 2025 > 30. 11. 2025

VI.
Matadero  15. 1. 2024 > 15. 4. 2024
Snehta 1. 10. 2024 > 31. 12. 2024
MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025

VII.
Matadero  15. 1. 2024 > 15. 4. 2024
MGLC 1. 1. 2025 > 31. 3. 2025
Snehta 1. 9. 2025 > 30. 11. 2025
 

Konečné termíny pobytů se mohou změnit.Pro koho je výzva určena?

Vítáme projekty, které na udržitelnost nahlíží jako na metodu i téma. Zajímají nás umělecké postoje, které se dotýkají udržitelnosti v kontextu uměleckého prostředí a uměleckých institucí. Rezidence nemusí být postavena na umělecké produkci.  Právě naopak - hledáme projekty věnované uměleckému uvažování jako metodě v umělecké tvorbě v době klimatické krize.

 

Co nabízíme:

 • ubytování, honorář, cestovní náklady spojené s jednotlivými rezidenčními pobyty,

 • tři rezidenční pobyty v délce 2 až 3 měsíců,

 • grant 800 EUR na měsíc rezidenčního pobytu (7 200 EUR na 3 roky=9 měsíců),

 • produkční náklady 2 800 EUR na celý projekt,

 • podporu při poznávání místní umělecké scény.

 

Očekávané výstupy:

 • účast na závěrečné prezentaci/výstavě všech umělců*kyň,  

 • nejméně dvě veřejné akce se zaměřením na místní komunitu.  

 

Přihlášky v anglickém jazyce by měly zahrnovat popis projektu umělecké rezidence, který bude obsahovat: 

 • stručný popis projektu, který byste chtěli v rámci rezidencí rozvíjet (maximálně 600 slov),

 • motivační dopis žadatele v rámci projektu SAiR (maximálně 500 slov),

 • preferovaný časový harmonogram projektu (viz výše), 

 • životopis / artist statement (maximálně 500 slov),

 • kontaktní údaje (celé jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo, datum narození),

 • portfolio.

 

Termín pro podání žádosti:

Přihlášky přijímáme na e-mailové adrese: submission@mglc-lj.si a opencall@meetfactory.cz  do 12. června 2023 (13:00 SEČ)

Do předmětu e-mailu prosím uveďte "open call - SAiR 2023"

 

Komisi tvoří: 

 • kurátoři rezidenčního programu MeetFactory,
 • partneři projektu SAiR.

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Výsledky výzvy budou zveřejněny nejpozději v červenci 2023 na stránkách MeetFactory. Uchazeči nebudou o výsledcích řízení kontaktováni telefonicky.   

 

Jsme si vědomi časové náročnosti projektu a rádi bychom byli v rámci výzvy otevření i umělcům*kyním, kteří mají pečující či jiné životní závazky. Nacházíte-li se v takové situaci či máte-li jiné dotazy k otevřené výzvě, obracejte se na: katerina.pencova@meetfactory.cz.
 


O projektu:

„Udržitelnost” se v posledních letech stala jedním z nejčastěji skloňovaných termínů, avšak jeho skutečný význam se mnohdy vytrácí. Při této příležitosti se chceme blíže podívat na to, jak jej umělci*kyně, umělečtí profesionálové a umělecké instituce definují v rámci své umělecké či institucionální praxe nebo jak mohou být jednotlivé udržitelné postupy využívány v rámci práce či pracovní morálky v obecné rovině. 

 

Zásadní jsou pro nás otázky: 

 • Jak můžeme dosáhnout udržitelnosti, když za většinou environmentálních problémů stojí velké korporace a naše vlastní neschopnost či nemožnost na tyto změny reagovat?

 • Záleží na malých krocích? Jde o pomalou péči o naše okolí, nebo o to, abychom neměli výčitky svědomí? 

 • Můžeme o udržitelnosti stále uvažovat v termínech, jako je rovnováha a stabilita, zatímco je stále jasnější, že bude těžké dosáhnout jakékoliv úrovně environmentální udržitelnosti, aniž bychom provedli radikální změny v naší společnosti a ve světě, ve kterém žijeme? 

 • Přemýšlení o udržitelnosti současných společenských problémů, jako je migrace, nové digitální technologie, digitální prostředí atd.

 

Udržitelnost ve své podstatě zahrnuje posílení našich vztahů s komunitami i s výrobními procesy a rozvojovými sítěmi, upřednostňování systémů zaměřených na člověka a strategií nenarušující odolnost ekosystému. Toho lze dosáhnout rozvojem přizpůsobivých a pečlivě propracovaných přístupů, které uznávají vzájemnou závislost těchto sítí a podporují jejich spolupráci. To nakonec vyžaduje, abychom kriticky přemýšleli o dopadu našich činností a o naší roli v rámci těchto sítí jako tvůrců a kulturních producentů a zároveň upřednostňovali dlouhodobé hledisko a blahobyt před krátkodobým ziskem a rychlými výsledky.

 

Partneři SAiR:

MGLC Švicarija se nachází v centru Lublaně v parku Tivoli a je kreativním, rezidenčním, kulturním, vzdělávacím a sociálním centrem, které nabízí programy pro veřejnost, ateliéry pro místní umělce*kyně a rezidence pro mezinárodní umělce*kyně a umělecké profesionály. Švicarija hostí programy pro veřejnost, které se řídí konceptem „komunita, umění a příroda", a je součástí MGLC - Mezinárodního centra grafického umění, muzea a organizátora rezidenčních pobytů pro umělce*kyně. MGLC vzniklo z odkazu grafiky 20. století a Lublaňského bienále grafiky, nejstaršího grafického bienále na světě, které se koná nepřetržitě od roku 1955.

Matadero Madrid - Centrum pro současnou tvorbu vzniklo v roce 2006 v bývalém průmyslovém areálu a od svého vzniku funguje jako multidisciplinární a/nebo transdisciplinární kulturní prostor. Jako centrum pro současnou tvorbu podporuje Matadero Madrid program rezidenčních pobytů, které poskytují podporu tvůrcům*kyním v širokém slova smyslu: umělcům*kyním, výzkumníkům*nicím, mezioborovým umělcům*kyním atd. Tento program je realizován prostřednictvím rezidenčního centra pro umělce*kyně, jehož cílem je podporovat tvůrčí procesy a poskytovat rezidentům zázemí, a to jak z hlediska kurátorství, tak z hlediska produkce, poskytování prostor, podpory výzkumu a propojování s ostatními rezidenty. 

Snehta Residency je nezisková organizace založená v roce 2012 v Kypseli jako první umělecká rezidence v Athénách v období ekonomické a sociální nejistoty. Byla založena ve čtvrti se silným intelektuálním a sociálním potenciálem. Do dnešního dne Snehta ubytovala více než 100 umělců*kyň a uspořádala více než 60 výstav a výzkumných programů. Vedle uměleckých rezidencí Snehta poskytuje rozvíjející se vzdělávací programy nabízející profesionální mentoring a technické znalosti začínajícím umělcům*kyním, kteří chtějí vyniknout ve své umělecké praxi. V programu pracují zavedení athénští umělci*kyně se silnou uměleckou praxí.