Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Kara Rooney

Hnací silou na pozadí práce Kary Rooney je jazyk. Zajímá ji průsečík těla, slova a obrazu jako prostředek k získání hlubšího náhledu na to, jak vzájemně komunikujeme – jak formulujeme identitu (nebo jak ji skrýváme) – a také, jak inherentní bílé skvrny jazyka ovlivňují náš pocit z vnímání kolektivního vědomí.   

Její multidisciplinární zkušenosti jako umělkyně, kurátorky a kritičky jí pomáhají tyto zájmy podněcovat a směrují její vědomí k roli, kterou v utváření nových nápadů a ohledávání hranic hraje dialog. Plastiky a fotografické práce Kary Rooney spojují tyto součásti pomocí dvou- i trojrozměrných médií, navíc k místně specifickým instalacím zahrnujícím digitální video, zvuk a performanci.    

V současnosti se Kara Rooney zvláště zajímá o „uzavřené“ systémy, konkrétně ty, které obklopují umělecký objekt, fotografický dokument a psaný text.  Vytvářením interaktivního prostředí plastických asambláží, které evokují otevřeně interpretační povahu poezie, se její dílo snaží zvýrazňovat přesmyky mezi pamětí, sociální interakcí a skutečnou událostí. Zároveň nabízí fyzickou meditaci o tom, jak tvoříme a boříme své vzájemně si konkurující mody uvažování a jejich reziduální struktury – onen dialektický a soupeřící vztah mezi racionálním a emocionálním myšlením.

Kara Rooney (* 1979) je umělkyně, spisovatelka a kritička působící v Brooklynu. Zabývá se performancí, sochařstvím a instalacemi nových médií. Její výtvarné dílo je hojně vystavováno na mezinárodní i domácí úrovni. Od počátku září 2016 je Kara Rooney rezidenční umělkyní v pražské MeetFactory, kde bude pokračovat ve svém nedávném výzkumu v oblasti choreografie a performativní instalace. V roce 2014 získala grant Santo Foundation pro individuální umělce a své kritické stati publikuje v Art in America, The Brooklyn Rail, Hyperallergic a M/E/A/N/I/N/G.
 


http://www.karalrooney.com/