Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Michal Baror

Michal Baror pracuje v Izraeli. Získala bakalářský titul v oboru výtvarných umění na Bacalelově akademii umění a designu v Jeruzalémě (2008) a magisterský titul v oboru fotografie na londýnské Royal College of Art (2013). Její sólové výstavy zahrnují: It Is No Dream v TEA v Tenerife (2018), Looters v CCA v Tel Avivu (2017), Abandoned Property v Yad Mordechai Kubbutz (2016), The Hawks and the Sparrows v Petach-Tikva Museum of Art (2015). Nedávno se Baror podílela na množství skupinových výstav v Londýně, New Yorku a Vídni. Je držitelkou Young Artist Prize za rok 2015 a účastnicí programu rezidence ARTPORT v letech 2015-2016.

Ve své práci Baror odhaluje a využívá sílu, která spočívá v transformaci objektů do znalostí. Skrze prozkoumávání existujících znalostních systémů, objektů a institucí pracuje na odhalení stavebních kamenů použitých k vytváření historií a identit. Tento výzkum využívá duálního pohledu: na jednu stranu se obrací na objekty „jako takové“, zatímco na druhou neustále znovuvyhodnocuje jejich kulturní a politický kontext.

Dualita v tomto přístupu se rovněž přenáší na způsob, jakým Baror využívá fotografie jako média a fyzického objektu, a na roli, kterou hraje instituce při vystavování jejich prací. Baror se zaměřuje na systémy, instituce a místa, která jsou vybudovány za cílem vytvořit řád v chaosu našich historií a identit skrze katalogizaci, klasifikaci a organizaci. Mnohé její projekty jsou institucionálně specifické, zpochybňující organizační mechanismus prostoru, v němž jsou vystavovány a z něhož vzešly.

Fotografie v její práci rovněž zastává dvojí roli: na jednu stranu funguje jako médium, skrze které (fotografováním) vytváří nebo sbírá dokumenty a důkazy vycházející z narativů za účelem jejich přehodnocení. Na stranu druhou funguje jako metafora k přemýšlení o reprezentaci a transformaci objektů do znalostí. Barar často staví konvenční fotografický akt na hlavu: namísto toho, aby vstupovala do třídimenzního světa a vyřezávala jeho fragmenty do dvoudimenzních fotografií, používá existující fotografie v jejich fragmentovaném, plochém stavu a manipuluje s jejich umístěním, rozměrem atd. Za účelem jejich znovutransformace do hmatatelných a taktilních částí světa. Ty jsou občas propojeny s textem. Výsledkem jsou nové systémy znalostí vytvořené z existujících objektů.