Instagram

Kudy k nám


MeetFactory, o. p. s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha 5

GPS souřadnice:
50.053653
14.408441

Otevírací doba:
13:00 do 20:00 + dle večerního programu

Termínem „Jiné poznání" označujeme ty oblasti a způsoby poznání, vědění a tvorby světonázoru, které se vymykají nebo přesahují osvícenské/racionalistické pojetí epistemologie, jíž v naší (evropské/moderní) době a kultuře zpravidla straníme, respektive jíž straní převládající společenské systémy a hierarchie (např. kapitalismus či patriarchát). Hlavní služebnicí tohoto dominantně uznávaného epistemologického modelu založeného na racionalitě je pak věda.
V životě ale pozorujeme mnoho jiných způsobů poznání nebo tvorby světonázoru. „Ne-racionální” poznání může být založené na emocích, bezprostředním prožitku, víře, spekulacích, imaginaci atd., a zpravidla se vymyká obecně uznávaným normám nebo pojmenování, klasifikaci či průkaznosti.

Mezi konkrétní témata, kterým se bude naše výstavní činnost v nadcházejících letech věnovat, tak patří například spiritualita, magie, mytologie, empatie a intuice, para-věda, konspirace a post-pravda, léčitelství, změněné stavy vědomí a drogy, „šílenství“ vs. „normalita“, dětství vs. výchova/vzdělávání, poznávání světa lidmi se smyslovým handicapem, objevitelství a dobrodružství, umělá inteligence, orální tradice a vědomosti „přírodních národů“, a v neposlední řadě umělecký výzkum jako specifická kategorie poznávání.

Všechny tyto tematické okruhy se snaží ohledávat alternativy k dominantnímu racionalistickému modelu poznání. Smyslem přitom není rozum a vědu diskvalifikovat, ale spíše poukazovat na širší rámec našeho bytí ve světě. Tradice Západního myšlení je spojená mj. s mocenskými strukturami postavenými na útlaku (kolonialismus, patriarchát) či extraktivismu, což přispívá k sociálním, ekonomickým a ekologickým problémům současnosti. Zabývat se alternativami vůči těmto systémům považujeme za jednu ze zodpovědností umění a kultury, která by měla stimulovat a spoluvytvářet (sebe)vědomí společnosti.

kurátorky projektu: Tereza Jindrová, Eva Riebová 
produkce: Jan Vítek 

proběhlé nebo aktuální výstavy: 
Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendence and Beliefs (25. 5. 2020–16. 8. 2020) 
Kde jsou lvi / Ubi sunt leones? (23. 9. 2020–17. 12. 2020) 
Eva Koťátková: Rozhovory s monstrem (13. 1. 2021–6. 6. 2021)
Planted in the Body (29. 6.–22. 8. 2021) 
AI: All Idiots (15. 9.–24. 10. 2021)